Chi tiết văn bản số: 2173/QĐ-TCHQ
Tên văn bản: Quyết định số 2173/QĐ-TCHQ ngày 29/06/2017 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chuẩn thông điệp dữ liệu, quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan và doanh nghiệp cửa hàng miễn thuế.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Doanh nghiệp
Hải quan
Thuế - Phí - Lệ phí
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Hải quan
Số/Ký hiệu: 2173/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành: 29/06/2017
Trích dẫn: Quyết định số 2173/QĐ-TCHQ ngày 29/06/2017 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chuẩn thông điệp dữ liệu, quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan và doanh nghiệp cửa hàng miễn thuế.
Người ký: Nguyễn Công Bình
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản