Chi tiết văn bản số: 1692/QĐ-NHNN
Tên văn bản: Quyết định số 1692/QĐ-NHNN ngày 08/08/2017 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 1692/QĐ-NHNN
Ngày ban hành: 08/08/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1692/QĐ-NHNN ngày 08/08/2017 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Người ký: Lê Minh Hưng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản