Chi tiết văn bản số: 40/2017/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 40/2017/QĐ-TTg ngày 15/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
NSNN
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 40/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 15/09/2017
Trích dẫn: Quyết định số 40/2017/QĐ-TTg ngày 15/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản