Chi tiết văn bản số: 04/2017/TT-BVHTTDL
Tên văn bản: Thông tư số 04/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Số/Ký hiệu: 04/2017/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành: 15/08/2017
Trích dẫn: Thông tư số 04/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản