Chi tiết văn bản số: 05/2017/NQ-HĐTP
Tên văn bản: Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19/09/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Hình sự
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Số/Ký hiệu: 05/2017/NQ-HĐTP
Ngày ban hành: 19/09/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19/09/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản