Chi tiết văn bản số: 03/CT-BXD
Tên văn bản: Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 13/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 03/CT-BXD
Ngày ban hành: 13/09/2017
Trích dẫn: Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 13/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
Người ký: Lê Quang Hùng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản