Chi tiết văn bản số: 37/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 21/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương.
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
NSNN
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 37/CT-TTg
Ngày ban hành: 21/09/2017
Trích dẫn: Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 21/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản