Chi tiết văn bản số: 93/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 26/09/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Lao động - Tiền lương
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 93/NQ-CP
Ngày ban hành: 26/09/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 26/09/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản