Chi tiết văn bản số: 94/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 94/2017/TT-BTC ngày 21/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Điện lực
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 94/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 21/09/2017
Trích dẫn: Thông tư số 94/2017/TT-BTC ngày 21/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia.
Người ký: Trần Văn Hiếu
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản