Chi tiết văn bản số: 1451/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 25/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Chăm sóc, bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1451/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 25/09/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 25/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Chăm sóc, bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản