Chi tiết văn bản số: 27/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 27/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 21/09/2017
Trích dẫn: Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
Người ký: Đào Ngọc Dung
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản