Chi tiết văn bản số: 111/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 111/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 05/10/2017
Trích dẫn: Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản