Chi tiết văn bản số: 110/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động Thương binh và Xã hội.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 110/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/10/2017
Trích dẫn: Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động Thương binh và Xã hội.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản