Chi tiết văn bản số: 37/2017/TT-BYT
Tên văn bản: Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 37/2017/TT-BYT
Ngày ban hành: 25/09/2017
Trích dẫn: Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
Người ký: Nguyễn Thanh Long
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản