Chi tiết văn bản số: 1505/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1505/QĐ-TTg ngày 06/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chương trình MTQG
Lao động - Tiền lương
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1505/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 06/10/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1505/QĐ-TTg ngày 06/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Người ký: Phạm Bình Minh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản