Chi tiết văn bản số: 103/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Kinh tế - Xã hội
Kinh tế - Thương mại
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 103/NQ-CP
Ngày ban hành: 06/10/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản