Chi tiết văn bản số: 1502/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1502/QĐ-TTg ngày 05/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chương trình MTQG
Địa giới hành chính
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1502/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 05/10/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1502/QĐ-TTg ngày 05/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản