Chi tiết văn bản số: 1504/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 06/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Truyền thông đa phương tiện của Báo Lao động.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Hành chính
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1504/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 06/10/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 06/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Truyền thông đa phương tiện của Báo Lao động.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản