Chi tiết văn bản số: 13/CT-BCT
Tên văn bản: Chỉ thị 13/CT-BCT ngày 04/10/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
Công nghiệp
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 13/CT-BCT
Ngày ban hành: 04/10/2017
Trích dẫn: Chỉ thị 13/CT-BCT ngày 04/10/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
Người ký: Trần Tuấn Anh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản