Chi tiết văn bản số: 23/2017/TT-BTTTT
Tên văn bản: Thông tư 23/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giá
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin truyền thông
Số/Ký hiệu: 23/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 29/09/2017
Trích dẫn: Thông tư 23/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương
Người ký: Trương Minh Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản