Chi tiết văn bản số: 20/2017/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư 20/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về kh
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 20/2017/TT-BCT
Ngày ban hành: 29/09/2017
Trích dẫn: Thông tư 20/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công
Người ký: Trần Tuấn Anh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản