Chi tiết văn bản số: 21/2017/TT-BTTTT
Tên văn bản: Thông tư 21/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Kinh tế - Xã hội
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin truyền thông
Số/Ký hiệu: 21/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 29/09/2017
Trích dẫn: Thông tư 21/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông
Người ký: Trương Minh Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản