Chi tiết văn bản số: 1622/QĐ-BTTTT
Tên văn bản: Quyết định 1622/QĐ-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình Truyền thông Quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Thông tin truyền thông
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin truyền thông
Số/Ký hiệu: 1622/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 29/09/2017
Trích dẫn: Quyết định 1622/QĐ-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình Truyền thông Quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học
Người ký: Hoàng Vĩnh Bảo
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản