Chi tiết văn bản số: 2548/QĐ-BKHCN
Tên văn bản: Quyết định 2548/QĐ-BKHCN ngày 20/9/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Khoa học - Công nghệ
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 2548/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 20/09/2017
Trích dẫn: Quyết định 2548/QĐ-BKHCN ngày 20/9/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường
Người ký: Trần Văn Tùng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản