Chi tiết văn bản số: 3610A/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định 3610A/QĐ-BCT ngày 20/9/2017 của Bộ Công Thương về việc ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017-2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 3610A/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 19/09/2017
Trích dẫn: Quyết định 3610A/QĐ-BCT ngày 20/9/2017 của Bộ Công Thương về việc ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017-2018
Người ký: Trần Tuấn Anh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản