Chi tiết văn bản số: 2516/QĐ-BKHCN
Tên văn bản: Quyết định 2516/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Khoa học - Công nghệ
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 2516/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 18/09/2017
Trích dẫn: Quyết định 2516/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia
Người ký: Trần Văn Tùng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản