Chi tiết văn bản số: 224/2017/TT-BQP
Tên văn bản: Thông tư 224/2017/TT-BQP ngày 13/9/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - Quốc phòng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 224/2017/TT-BQP
Ngày ban hành: 13/09/2017
Trích dẫn: Thông tư 224/2017/TT-BQP ngày 13/9/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng
Người ký: Trần Đơn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản