Chi tiết văn bản số: 19/2017/TT-BTTTT
Tên văn bản: Thông tư 19/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Thông tin truyền thông
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin truyền thông
Số/Ký hiệu: 19/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 12/09/2017
Trích dẫn: Thông tư 19/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thông tin và Truyền thông
Người ký: Trương Minh Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản