Chi tiết văn bản số: 2071/QĐ-BTC
Tên văn bản: Quyết định 2071/QĐ-BTC ngày 16/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020"
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Cổ phần - Cổ phần hóa
Quản lý, điều hành
Tài chính Nhà nước
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 2071/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 16/10/2017
Trích dẫn: Quyết định 2071/QĐ-BTC ngày 16/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020"
Người ký: Đinh Tiến Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản