Chi tiết văn bản số: 1579/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách
Chương trình MTQG
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1579/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 13/10/2017
Trích dẫn: Quyết định 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản