Chi tiết văn bản số: 1585/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1585/QĐ-TTg ngày 13/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chương trình MTQG
Kinh tế - Thương mại
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Thực phẩm - Dược phẩm
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1585/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 13/10/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1585/QĐ-TTg ngày 13/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản