Chi tiết văn bản số: 101/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 101/2017/TT-BTC ngày 04/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Doanh nghiệp
Kinh tế - Thương mại
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 101/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 04/10/2017
Trích dẫn: Thông tư số 101/2017/TT-BTC ngày 04/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.
Người ký: Trần Văn Hiếu
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản