Chi tiết văn bản số: 115/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 115/2017/NĐ-CP ngày 16/10/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã nộp.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
NSNN
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 115/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/10/2017
Trích dẫn: Nghị định số 115/2017/NĐ-CP ngày 16/10/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã nộp.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản