Chi tiết văn bản số: 1664/QĐ-BTP
Tên văn bản: Quyết định 1664/QĐ-BTP ngày 13/10/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết Giai đoạn 1 thực hiện Quyết định 1267/QĐ-TTg ngày 29/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển (2014-2017)
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 1664/QĐ-BTP
Ngày ban hành: 13/10/2017
Trích dẫn: Quyết định 1664/QĐ-BTP ngày 13/10/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết Giai đoạn 1 thực hiện Quyết định 1267/QĐ-TTg ngày 29/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển (2014-2017)
Người ký: Phan Chí Hiếu
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản