Chi tiết văn bản số: 03/2017/TT-BVHTTDL
Tên văn bản: Thông tư số 03/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Lao động - Tiền lương
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Số/Ký hiệu: 03/2017/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành: 15/08/2017
Trích dẫn: Thông tư số 03/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao.
Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản