Chi tiết văn bản số: 39/2017/TT-BYT
Tên văn bản: Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 39/2017/TT-BYT
Ngày ban hành: 18/10/2017
Trích dẫn: Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản