Chi tiết văn bản số: 102/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 102/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Doanh nghiệp
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 102/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 05/10/2017
Trích dẫn: Thông tư số 102/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.
Người ký: Trần Văn Hiếu
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản