Chi tiết văn bản số: 05/2017/TT-BNG
Tên văn bản: Thông tư số 05/2017/TT-BNG ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Ngoại giao
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Ngoại giao
Số/Ký hiệu: 05/2017/TT-BNG
Ngày ban hành: 17/10/2017
Trích dẫn: Thông tư số 05/2017/TT-BNG ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương.
Người ký: Bùi Thanh Sơn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản