Chi tiết văn bản số: 90/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Khoa học - Công nghệ
NSNN
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 90/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 30/08/2017
Trích dẫn: Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
Người ký: Trần Xuân Hà
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản