Chi tiết văn bản số: 38/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực.
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 38/CT-TTg
Ngày ban hành: 19/10/2017
Trích dẫn: Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản