Chi tiết văn bản số: 115/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Chứng khoán
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 115/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 25/10/2017
Trích dẫn: Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
Người ký: Trần Xuân Hà
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản