Chi tiết văn bản số: 07/CT-NHNN
Tên văn bản: Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài c
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Tài chính Nhà nước
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 07/CT-NHNN
Ngày ban hành: 11/10/2017
Trích dẫn: Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính.
Người ký: Lê Minh Hưng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản