Chi tiết văn bản số: 1621/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Chương trình MTQG
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1621/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 25/10/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản