Chi tiết văn bản số: 40/2017/TT-BYT
Tên văn bản: Thông tư số 40/2017/TT-BYT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Thực phẩm - Dược phẩm
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 40/2017/TT-BYT
Ngày ban hành: 23/10/2017
Trích dẫn: Thông tư số 40/2017/TT-BYT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.
Người ký: Trương Quốc Cường
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản