Chi tiết văn bản số: 1665/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chương trình MTQG
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1665/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 30/10/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".
Người ký: Vũ Đức Đam
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản