Chi tiết văn bản số: 1636/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 26/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - Quốc phòng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1636/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 26/10/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 26/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản