Chi tiết văn bản số: 1736/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 1736/QĐ-TTg ngày 08/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách
Chương trình MTQG
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1736/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 08/11/2017
Trích dẫn: Quyết định 1736/QĐ-TTg ngày 08/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản