Chi tiết văn bản số: 4540/QĐ-BNN-KH
Tên văn bản: Quyết định 4540/QĐ-BNN-KH ngày 06/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giá mua bù hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% đưa vào dự trữ quốc gia năm 2017 tại cửa kho dự trữ quốc gia của Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Giá
Khoa học - Công nghệ
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 4540/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành: 06/11/2017
Trích dẫn: Quyết định 4540/QĐ-BNN-KH ngày 06/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giá mua bù hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% đưa vào dự trữ quốc gia năm 2017 tại cửa kho dự trữ quốc gia của Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y
Người ký: Vũ Văn Tám
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản