Chi tiết văn bản số: 121/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định 121/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ về việc quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Công nghệ thông tin
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 121/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 06/11/2017
Trích dẫn: Nghị định 121/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ về việc quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản