Chi tiết văn bản số: 119/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Vi phạm hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 119/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/11/2017
Trích dẫn: Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản